Суровината изцяло се добива от България. Отличаваме се с изключително качество, коректност и винаги спазваме определените срокове от клиентите. Разполагаме със запаси на дървен материал и можем да изпълним всяко желание на клиента, независимо от дебелини и ширини. Имаме възможност да импрегнираме и обезпаразитяваме дървесината.